2020/2021 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS


  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS

 1M
pradinė

15.30-17.00
PIEŠIMAS
10 kl.

       

12.30-14.00
LIPDYBA
8 kl.

 1L
pradinė
 

16.00-17.30
PIEŠIMAS
12 kl.

     

10.45-12.15
LIPDYBA
8 kl.

2M
pradinė

 

   

 

16.00-17.30
PIEŠIMAS
12 kl.
9.00-10.30
LIPDYBA
8 kl.

2L
pradinė

14.30-16.00
PIEŠIMAS
15 kl.

 

 

14.30-16.00
TAPYBA
10 kl.
 

 

3M
pradinė

16.00-17.30
TAPYBA
10 kl.

15.00-16.30
PIEŠIMAS
13 kl.

   

9.30-11.00
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.

3L
pradinė

17.15-18.45
TAPYBA
10 kl.

 

16.45-18.15
PIEŠIMAS
13 kl.

 

 

11.15-12.45
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.
3O
pradinė
 

 

18.30-20.00
PIEŠIMAS
13 kl.

14.30-16.00
SKULPTŪRA
2 kl.

15.30-17.00
TAPYBA
13 kl.

 
4M
pradinė
 

17.45-19.15
TAPYBA
10 kl.

15.30-17.00
PIEŠIMAS
16 kl.

18.00-19.30
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.

 

 

 4O
pradinė

 

16.15-17.45
ERDVINĖ
RAIŠKA

 

18.00-19.30
PIEŠIMAS
8 kl.

 

13.30-15.00
TAPYBA
13 kl.

1A  

15.45-17.45
KERAMIKA
8 kl.

17.15-19.15
KOMPOZICIJA
16 kl.

16.55-18.55
TAPYBA
13 kl.

 

9.00-11.00
PIEŠIMAS
4 kl.

11.15-12.15
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)

1B

 

15.45-17.45
TAPYBA
13 kl.

 

15.45-17.45
KOMPOZICIJA
16 kl.

15.45-17.45
KERAMIKA
8 kl.

10.00-11.00
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)

11.15-13.15
PIEŠIMAS
4 kl.

1D 15.45-17.45
KOMPOZICIJA
16 kl.
  15.45-17.45
KERAMIKA
8 kl.

16.00-18.00
PIEŠIMAS
4 kl.

18.15-19.15
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)

17.15-19.15
TAPYBA
13 kl.
1E

18.00-20.00
KOMPOZICIJA
16 kl.

18.00-20.00
TAPYBA
13 kl.

 

17.00-18.00
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)

18.15-20.15
PIEŠIMAS
4 kl.

18.00-20.00
KERAMIKA
8 kl.

2A

15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.

18.00-19.00
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)

17.45-19.45
TAPYBINĖ
KOMPOZICIJA
12 kl.

15.45-17.45
PIEŠIMAS
4 kl.
  15.45-17.45
TAPYBA
16 kl.
2B

16.50-17.50
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)

18.00-20.00
SKULPTŪRA
2 kl.

18.00-20.00
ERDVINĖ
KOMPOZICIJA
8 kl.
18.00-20.00
PIEŠIMAS
4 kl.
18.00-20.00
TAPYBA
16 kl
 
2D 16.00-18.00
PIEŠIMAS
13 kl.
15.45-17.45
GRAFINĖ
KOMPOZICIJA
15 kl.
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
19.15-20.15
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
18.00-20.00
TAPYBA
16 kl.
3A 15.45-17.45
TAPYBA
12 kl.
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
15.45-17.45
GRAFIKA/
GRAFINIS
DIZAINAS
15 kl./5 kl.
15.45-17.45
PIEŠIMAS
4 kl.

18.00-19.00
DAILĖTYRA
(nuotol.)

3B 18.00-20.00
TAPYBA
12 kl. 
18.00-20.00
SKULPTŪRA
2 kl.
18.00-20.00
GRAFIKA/
GRAFINIS
DIZAINAS
15 kl./5 kl.
18.00-20.00
PIEŠIMAS
4 kl.

16.50-17.50
DAILĖTYRA
(nuotol.)

4A 18.15-20.15
PIEŠIMAS
13 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
15.45-17.45
TAPYBA
12 kl.
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
4B 15.45-17.45
PIEŠIMAS
4 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 

KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 

18.00-20.00
TAPYBA
12 kl.
18.00-20.00
SKULPTŪRA
2 kl.
4D 18.00-20.00
PIEŠIMAS
4 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 

15.45-17.45
TAPYBA
12 kl.

KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 

16.15-18.15
SKULPTŪRA
2 kl.
 

DAILĖTYRA KETVIRTOKAMS – tvarkaraščius mokytoja praneš vėliau

KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko:
    STIKLAS     antradieniais 15.45-17.45
    GRAFIKA, FOTOGRAFIJA, PIEŠIMAS, ANIMACIJA  antradieniais 18.00-20.00
    DIZAINAS, KERAMIKA, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, TAPYBA   trečiadieniais 18.00-20.00