2020/2021 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENISŠEŠTADIENIS

1M

pradinė

15.30-17.00

PIEŠIMAS

10 kl.

    

12.30-14.00

LIPDYBA

8 kl.

1L

pradinė

 

16.00-17.30

PIEŠIMAS

12 kl.

   

10.45-12.15

LIPDYBA

8 kl.

2M

pradinė

    

16.00-17.30

PIEŠIMAS

12 kl.

9.00-10.30

LIPDYBA

8 kl.

2L

pradinė

14.30-16.00

PIEŠIMAS

15 kl.

  

14.30-16.00

TAPYBA

10 kl.

  

3M

pradinė

 

16.00-17.30

TAPYBA

10 kl.

15.00-16.30

PIEŠIMAS

13 kl.

  

9.30-11.00

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

3L

pradinė

17.15-18.45

TAPYBA

10 kl.

 

16.45-18.15

PIEŠIMAS

13 kl.

  

11.15-12.45

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

3O

pradinė

  

18.30-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

14.30-16.00

SKULPTŪRA

2 kl.

15.30-17.00

TAPYBA

13 kl.

 

4M

pradinė

 

17.45-19.15

TAPYBA

10 kl.

 

15.30-17.00

PIEŠIMAS

16 kl.

18.00-19.30

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

 

4O

pradinė

 

16.15-17.45

ERDVINĖ

RAIŠKA

? kl.

 

18.00-19.30

PIEŠIMAS

8 kl.

 

13.30-15.00

TAPYBA

13 kl.

1A 

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

17.15-19.15

KOMPOZICIJA

16 kl.

16.55-18.55

TAPYBA

13 kl.

 

9.00-11.00

PIEŠIMAS

4 kl.

11.15-12.15

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

1B 

15.45-17.45

TAPYBA

13 kl.

 

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

10.00-11.00

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

11.15-13.15

PIEŠIMAS

4 kl.

1D

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

 

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

18.15-19.15

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

17.15-19.15

TAPYBA

13 kl.

1E

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

 

17.00-18.00

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

18.15-20.15

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-20.00

KERAMIKA

8 kl.

2A

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

17.45-19.45

TAPYBINĖ

KOMPOZICIJA

12 kl.

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

 

15.45-17.45

TAPYBA

16 kl.

2B

16.50-17.50

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

ERDVINĖ

KOMPOZICIJA

8 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl

 
2D

16.00-18.00

PIEŠIMAS

13 kl.

15.45-17.45

GRAFINĖ

KOMPOZICIJA

15 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

19.15-20.15

DAILĖTYRA

(kl., nuotol.)

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

3A

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

15.45-17.45

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./5 kl.

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

(nuotol.)

3B

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./5 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

16.50-17.50

DAILĖTYRA

(nuotol.)

4A

18.15-20.15

PIEŠIMAS

13 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

4B

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

4D

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

16.15-18.15

SKULPTŪRA

2 kl.

 

KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko:

STIKLAS     antradieniais 15.45-17.45

GRAFIKA, FOTOGRAFIJA, PIEŠIMAS, ANIMACIJA  antradieniais 18.00-20.00

DIZAINAS, KERAMIKA, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, TAPYBA   trečiadieniais 18.00-20.00