2020/2021 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
 

 

 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
ŠEŠTADIENIS
1M
pradinė
15.30-17.00
PIEŠIMAS
10 kl.
    
12.30-14.00
LIPDYBA
8 kl.
1L
pradinė
 
16.00-17.30
PIEŠIMAS
12 kl.
   
10.45-12.15
LIPDYBA
8 kl.
2M
pradinė
    
16.00-17.30
PIEŠIMAS
12 kl.
9.00-10.30
LIPDYBA
8 kl.
2L
pradinė
14.30-16.00
PIEŠIMAS
15 kl.
  
14.30-16.00
TAPYBA
10 kl.
  
3M
pradinė
 
16.00-17.30
TAPYBA
10 kl.
15.00-16.30
PIEŠIMAS
13 kl.
  
9.30-11.00
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.
3L
pradinė
17.15-18.45
TAPYBA
10 kl.
 
16.45-18.15
PIEŠIMAS
13 kl.
  
11.15-12.45
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.
3O
pradinė
  
18.30-20.00
PIEŠIMAS
13 kl.
14.30-16.00
SKULPTŪRA
2 kl.
15.30-17.00
TAPYBA
13 kl.
 
4M
pradinė
 
17.45-19.15
TAPYBA
10 kl.
 
15.30-17.00
PIEŠIMAS
16 kl.
18.00-19.30
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.
 
4O
pradinė
 
16.15-17.45
ERDVINĖ
RAIŠKA
10 kl.
 
18.00-19.30
PIEŠIMAS
8 kl.
 
13.30-15.00
TAPYBA
13 kl.
1A
 
15.45-17.45
KERAMIKA
8 kl.
17.15-19.15
KOMPOZICIJA
16 kl.
16.55-18.55
TAPYBA
13 kl.
 
9.00-11.00
PIEŠIMAS
4 kl.
11.15-12.15
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
1B
 
15.45-17.45
TAPYBA
13 kl.
 
15.45-17.45
KOMPOZICIJA
16 kl.
15.45-17.45
KERAMIKA
8 kl.
10.00-11.00
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
11.15-13.15
PIEŠIMAS
4 kl.
1D
15.45-17.45
KOMPOZICIJA
16 kl.
 
15.45-17.45
KERAMIKA
8 kl.
16.00-18.00
PIEŠIMAS
4 kl.
18.15-19.15
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
17.15-19.15
TAPYBA
13 kl.
1E
18.00-20.00
KOMPOZICIJA
16 kl.
18.00-20.00
TAPYBA
13 kl.
 
17.00-18.00
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
18.15-20.15
PIEŠIMAS
4 kl.
18.00-20.00
KERAMIKA
8 kl.
2A
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
18.00-19.00
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
17.45-19.45
TAPYBINĖ
KOMPOZICIJA
12 kl.
15.45-17.45
PIEŠIMAS
4 kl.
 
15.45-17.45
TAPYBA
16 kl.
2B
16.50-17.50
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
18.00-20.00
SKULPTŪRA
2 kl.
18.00-20.00
ERDVINĖ
KOMPOZICIJA
8 kl.
18.00-20.00
PIEŠIMAS
4 kl.
18.00-20.00
TAPYBA
16 kl
 
2D
16.00-18.00
PIEŠIMAS
13 kl.
15.45-17.45
GRAFINĖ
KOMPOZICIJA
15 kl.
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
19.15-20.15
DAILĖTYRA
(kl., nuotol.)
18.00-20.00
TAPYBA
16 kl.
3A
15.45-17.45
TAPYBA
12 kl.
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
15.45-17.45
GRAFIKA/
GRAFINIS
DIZAINAS
15 kl./5 kl.
15.45-17.45
PIEŠIMAS
4 kl.
18.00-19.00
DAILĖTYRA
(nuotol.)
3B
18.00-20.00
TAPYBA
12 kl.
18.00-20.00
SKULPTŪRA
2 kl.
18.00-20.00
GRAFIKA/
GRAFINIS
DIZAINAS
15 kl./5 kl.
18.00-20.00
PIEŠIMAS
4 kl.
16.50-17.50
DAILĖTYRA
(nuotol.)
4A
18.15-20.15
PIEŠIMAS
13 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
15.45-17.45
TAPYBA
12 kl.
15.45-17.45
SKULPTŪRA
2 kl.
4B
15.45-17.45
PIEŠIMAS
4 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
18.00-20.00
TAPYBA
12 kl.
18.00-20.00
SKULPTŪRA
2 kl.
4D
18.00-20.00
PIEŠIMAS
4 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
15.45-17.45
TAPYBA
12 kl.
KOMPOZICIJA
Pasirenkamieji
dalykai 
16.15-18.15
SKULPTŪRA
2 kl.
 
DAILĖTYRA KETVIRTOKAMS – tvarkaraščius mokytoja praneš vėliau
KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį
KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko:
STIKLAS     antradieniais 15.45-17.45
GRAFIKA, FOTOGRAFIJA, PIEŠIMAS, ANIMACIJA  antradieniais 18.00-20.00
DIZAINAS, KERAMIKA, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, TAPYBA  trečiadieniais 18.00-20.00