VASAROS PRAKTIKA 2024

 

Pagal mokyklos direktoriaus 2022 02 22 Įsak. Nr. 04-07-06 patvirtintą Tvarką,

mokiniai neatsiskaitę už vasaros praktiką negauna mokyklos baigimo diplomo,

o tik pažymą su informacija apie užskaitytas pamokas ir išklausytas valandas

 

1 grupė

Mokytoja Vilija dailes.mokykla.vilija@gmail.com 8 652 80425

Mokytojas Rimvydas dailes.mokykla.rimvydas@gmail.com 8 699 16818

Tapyba, piešimas gamtoje ir kt.

Birželio 3–14 d.

Renkasi prie mokyklos 16 val.

Atsinešti piešimo (mokytojas Rimvydas) ir tapybos (mokytojas Vilija) priemones, papkę (A2) arba kartono lapą popieriui prisisegti, sulankstomą kėdutę, kepurę nuo saulės, ką nors nuo lietaus, užsukamą indą vandeniui (tapymui), vandens atsigerti

 

 I savaitė (3-7 d.)II savaitė (10-14 d.)
Pmokytoja Vilija / prie mokyklosmokytoja Vilija / prie mokyklos
Amokytoja Vilija / prie mokyklosmokytoja Vilija / prie mokyklos
Tmokytojas Rimvydas / prie mokyklos (piešimas)mokytoja Vilija / prie mokyklos
Kmokytojas Rimvydas / prie mokyklos (piešimas)mokytoja. Vilija / prie mokyklos
Pemokytojas Rimvydas / prie mokyklos (piešimas)mokytoja Vilija / prie mokyklos

 

 

2 grupė

Mokytoja Eglė dailes.mokykla.egle@gmail.com 8 610 06848

Mokytojas Rimvydas dailes.mokykla.rimvydas@gmail.com 8 699 16818

Tapyba, piešimas gamtoje ir kt.

Birželio 10–21 d.

Renkasi prie mokyklos 16 val.

Atsinešti piešimo ir tapybos  priemones, papkę (A2) arba kartono lapą popieriui prisisegti, sulankstomą kėdutę, kepurę nuo saulės, ką nors nuo lietaus, užsukamą indą vandeniui (tapymui), vandens atsigerti

 

 I savaitė (10-14 d.)II savaitė (17-21 d.)
Pmokytoja Eglė / prie mokyklosmokytojas Rimvydas / prie mokyklos 
Amokytoja Eglė / prie mokyklosmokytoja Eglė / prie mokyklos
Tmokytoja Eglė / prie mokyklosmokytoja Eglė / prie mokyklos
Kmokytoja Eglė / prie mokyklosmokytoja Eglė / prie mokyklos
Pemokytoja Eglė / prie mokyklosmokytoja Eglė / prie mokyklos

 

 

3 grupė

Mokytojas Linas dailes.mokykla.linas@gmail.com 8 687 13825

Mokytoja Vilija dailes.mokykla.vilija@gmail.com 8 652 80425

Mokytoja Rita 8 687 48918

Tapyba, piešimas gamtoje ir kt.

Birželio 10–21 d.

Renkasi prie mokyklos 16 val.

Atsinešti piešimo ir tapybos priemones, papkę (A2) arba kartono lapą popieriui prisisegti, sulankstomą kėdutę, kepurę nuo saulės, ką nors nuo lietaus, užsukamą indą vandeniui (tapymui), vandens atsigerti

 

 I savaitė (10-14 d.)II savaitė (17-21 d.)
Pmokytojas Linas / prie mokyklosmokytoja Vilija / prie mokyklos
Amokytojas Linas / prie mokyklosmokytoja Vilija / prie mokyklos
Tmokytojas Linas / prie mokyklosmokytoja Vilija / prie mokyklos
Kmokytoja Rita / praneš vėliaumokytoja Vilija / prie mokyklos
Pemokytojas Linas / prie mokyklosmokytoja Vilija / prie mokyklos
Š  

 

 

4 grupė

Mokytoja Ona dailes.mokykla.ona@gmail.com 8 612 41497

Keramikos praktika mokyklos sode

Birželio 3–14 d.

Renkasi prie mokyklos 16 val.

 

 I savaitė (3-7 d.)II savaitė (10-14 d.)
Pmokytoja Ona / prie mokyklosmokytoja Ona / prie mokyklos
Amokytoja Ona / prie mokyklosmokytoja Ona / prie mokyklos
Tmokytoja Ona / prie mokyklosmokytoja Ona / prie mokyklos
Kmokytoja Ona / prie mokyklosmokytoja Ona / prie mokyklos
Pemokytoja Ona / prie mokyklosmokytoja Ona / prie mokyklos

 

 

5 grupė

Mokytoja Aurika dailes.mokykla.aurika@gmail.com 8 676 15117

Akvarelė, piešimas senamiestyje

Birželio 3–14 d.

Renkasi prie PAMINKLO A. MICKEVIČIUI (šalia šv. Onos bažnyčios) 16 val.

Atsinešti priemones piešimui ir akvarelei, papkę (A2) arba kartono lapą popieriui prisisegti, sulankstomą kėdutę, kepurę nuo saulės, ką nors nuo lietaus, užsukamą indą vandeniui (tapymui), vandens atsigerti

 

 I savaitė (3-7 d.)II savaitė (10-14 d.)
Pmokytoja Aurika/ senamiestymokytoja Aurika/ senamiesty
Amokytoja Aurika/ senamiestymokytoja Aurika/ senamiesty
Tmokytoja Aurika/ senamiestymokytoja Aurika/ senamiesty
Kmokytoja Aurika/ senamiestymokytoja Aurika/ senamiesty
Pemokytoja Aurika/ senamiestymokytoja Aurika/ senamiesty

 

 

6 grupė

Mokytojas Rimantas dailes.mokykla.rimantas@gmail.com 8 674 40522

Skulptūros ir kt.

Birželio 3–14 d.

Renkasi prie mokyklos 16 val.

Atsinešti piešimo priemones

 

 I savaitė (3-7 d.)II savaitė (10-14 d.)
Pmokytojas Rimantas / prie mokyklosmokytojas Rimantas / praneš vėliau
Amokytojas Rimantas / praneš vėliaumokytojas Rimantas / praneš vėliau
Tmokytojas Rimantas / praneš vėliaumokytojas Rimantas / praneš vėliau
Kmokytojas Rimantas / praneš vėliaumokytojas Rimantas / praneš vėliau
Pemokytojas Rimantas / praneš vėliaumokytojas Rimantas / praneš vėliau

 

 

7 grupė

Mokytoja Roberta dailes.mokykla.roberta@gmail.com 8 656 05378

Piešimas senamiestyje

Birželio 4–14 d.

Birželio 4 d. renkasi mokykloje 16 val.

Birželio 5 d. 16.30 prie NACIONALINIO MUZIEJAUS (Arsenalo g. 1, šalia paminklo Mindaugui)

Kitomis dienomis 16 val. prie PAMINKLO A. MICKEVIČIUI (šalia šv. Onos bažnyčios) 

Atsinešti piešimo priemones, papkę (mokytoja duos popieriaus visai praktikai), sulankstomą kėdutę, kepurę nuo saulės, ką nors nuo lietaus, vandens atsigerti

 

 I savaitė (4-7 d.)II savaitė (10-14 d.)
P mokytoja Roberta / senamiesty
Amokytoja Roberta/ mokyklojemokytoja Roberta / senamiesty
Tmokytoja Roberta / Nacionaliniame muziejujemokytoja Roberta / senamiesty
Kmokytoja Roberta / senamiestymokytoja Roberta / senamiesty
Pemokytoja Roberta / senamiestymokytoja Roberta / senamiesty

 

 

8 grupė

Mokytoja Aistė dailes.mokykla.aistekirvelyte@gmail.com 8 673 95061

Mokytojas Vytas dailes.mokykla.tapyba01@gmail.com 8 616 98920

Birželio 15–23 d.

VASAROS STOVYKLA ALSĖDŽIUOSE (Plungės raj.)