MOKYMOSI SĄLYGOS

Mokoma pagal ŠMM patvirtintas bendrąsias dailės mokyklų programas. Mokslo metai skirstomi pusmečiais, atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis. Atsiskaitymo forma – darbų peržiūros.

 

YRA ŠIE UGDYMO KURSAI

PRADINIO UGDYMO KURSAS trunka 3 metus, priimami 7–11 m. vaikai. Mokomieji dalykai: erdvinė raiška, grafinė raiška, spalvinė raiška. Pamokos vyksta 2–3 kartus per savaitę, pamokos trukmė – 2 akademinės val. Mokestis – 15 € už mėnesį (mokestis renkamas už pusmetį). Yra lengvatų socialiai remtinų šeimų vaikams.

PAGRINDINIO UGDYMO KURSAS trunka 4 metus, priimami vyresni nei 12 m. vaikai bei suaugusieji. Pamokos vyksta 4 kartus per savaitę, pamokos trukmė – 3 akademinės val. Mokomieji dalykai: piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, keramika, grafika, dailėtyra, galima rinktis fotografijos, instaliacijos, stiklo ir kt. studijas. Birželio mėnesį vyksta dviejų savaičių kūrybinė praktika (pleneras). Baigdami šį kursą, mokiniai gina diplominį darbą. Baigusiems išduodamas ŠMM patvirtinto pavyzdžio baigimo pažymėjimas. Mokestis – 25 € už mėnesį (mokestis renkamas už pusmetį). Yra lengvatų socialiai remtinų šeimų vaikams, bei vaikams, kurių šeimos nariai jau mokosi šioje mokykloje.

TIKSLINIO UGDYMO KURSAS trunka 1–3 metus, priimami baigę dailės mokyklą arba kitur dailės mokęsi moksleiviai bei suaugusieji.

STUDIJOS. Mokykloje veikia piešimo, tapybos, fotografijos, keramikos, dizaino, grafikos, stiklo, skulptūros-instaliacijos, kultūros paveldo pažinimo studijos, kurias gali lankyti visi norintys. Programų trukmė vieneri metai.

 

PRIĖMIMAS

7–11 metų vaikai priimami į pradines klases

12–17 metų mokiniai – į pagrindines klases

Vyresnių klasių moksleiviai ir suaugusieji – į studijas