MOKYMOSI SĄLYGOS

Mokoma pagal ŠMM patvirtintas bendrąsias dailės mokyklų programas. Mokslo metai skirstomi pusmečiais, atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis. Atsiskaitymo forma – darbų peržiūros.

 

YRA ŠIE UGDYMO KURSAI

PRADINIO UGDYMO KURSAS

Priimami 10-12 m. vaikai. Mokomieji dalykai: erdvinė raiška, grafinė raiška, spalvinė raiška. Pamokos vyksta 2–3 kartus per savaitę, pamokos trukmė – 2 akademinės val. Mokestis – 15 € už mėnesį (mokestis renkamas už pusmetį). Yra lengvatų socialiai remtinų šeimų vaikams.

PAGRINDINIO UGDYMO KURSAS

Trunka 4 metus, priimami vyresni nei 12 m. vaikai bei suaugusieji. Pamokos vyksta 4 kartus per savaitę, pamokos trukmė – 3-4 akademinės val. Mokomieji dalykai: piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, keramika, grafika, grafinis dizainas, dailėtyra, ketvirtais metais galima rinktis fotografijos, instaliacijos, stiklo ir kt. studijas. Birželio mėnesį vyksta dviejų savaičių kūrybinė praktika (pleneras). Baigdami šį kursą, mokiniai atlieka baigiamąjį darbą. Jiems išduodamas ŠMM patvirtinto pavyzdžio baigimo pažymėjimas.

Mokestis – 25 € už mėnesį (mokestis renkamas už pusmetį). Yra lengvatų socialiai remtinų šeimų vaikams, bei vaikams, kurių šeimos nariai jau mokosi šioje mokykloje.

STUDIJOS

Mokykloje veikia piešimo, tapybos, fotografijos, animacijos, keramikos, dizaino, grafikos, stiklo, skulptūros-instaliacijos, kultūros paveldo pažinimo studijos, kurias gali lankyti baigę dailės mokyklą mokiniai, arba visi norintys, vyresni nei 15 m. 

NVŠ PROGRAMOS

Dailės pagrindų programa skirta 7-10 metų vaikams. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. Programa akredituota Vilniaus miesto savivaldybės, joje besimokantiems vaikams gali būti skirtas NVŠ krepšelis.

 

PRIĖMIMAS

7-10 metų vaikai priimami į NVŠ dailės pagrindų programos grupes.

10-12 metų vaikai priimami į pradines klases.

12–17 metų mokiniai – į pagrindines klases.

Vyresnių klasių moksleiviai ir suaugusieji – į studijas.