Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialas

NAUJIENOS

Gegužės 16-24 dienomis  vyks mokslo metų antro pusmečio peržiūros

Peržiūrų tvarkaraštis

Kviečiame iki gegužės 27 d. teikti prašymus mokytis mūsų mokykloje

7-10 metų vaikai priimami į neformalaus ugdymo grupes
10-14 metų vaikai priimami į pradinio ugdymo grupes
12-16 metų vaikai priimami į pagrindinio 4 metų ugdymo kurso grupes
16-18 metų vaikai priimami į pagrindinio 2 metų ugdymo kurso grupę
16-18 metų vaikai ir suaugę gali teikti prašymus mokytis atskirų dalykų (tapyba, grafika, skulptūra, piešimas, dizainas, keramika, stiklas, animacija, fotografija) studijas

Stojamieji egzaminai į pagrindinio 4 metų ugdymo kurso grupes vyks birželio 1-2 dienomis

Detalesnė su egzaminais susijusi informacija pateikusiems prašymus bus išsiųsta elektroniniu paštu

Prašymo priimti į mokyklą forma

Pamokos prasidės rugsėjo 6 dieną

Rugpjūčio 30 – rugsėjo 3 dienomis vyks tėvų susirinkimai (kvietimus dalyvauti juose išsiųsime  e. paštu)

Pamokų tvarkaraštis bus paskelbtas rugpjūčio 29 dieną

Atkreipkite dėmesį, kad pasikeitė 1L klasės piešimo pamokos laikas ir kabinetas

Pagrindinio ir pradinio kursų klasės jau užpildytos

Priimame  prašymus  mokytis NVŠ  programų grupėse ir  studijose

Plačiau apie dailės mokyklos programas

Prašymo priimti į mokyklą forma

Kviečiame mokytis

J. Vienožinskio dailės mokyklos

Naujosios Vilnios filiale

 

Plačiau apie dailės mokyklos programas

Prašymo priimti į mokyklą forma

Nuo gegužės 31 d. iki birželio 18 d. vyks vasaros praktika

Vasaros praktikos grupės ir laikas

Nuotolinės pamokos pagal tvarkaraštį vyks iki gegužės 22 dienos.
Gegužės 24-29 dienomis atsiskaitymų savaitė – mokytojai ves

II pusmečio pažymius

 

Gegužės 28 d. vyks baigiamųjų darbų gynimas

Valiooo!

Mūsų mokyklos mokytoja, tapytoja

Eglė Ridikaitė

apdovanota

Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija