2021/2022 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS

1M

pradinė

14.30-16.00

PIEŠIMAS

15 kl.

   

15.00-16.30

LIPDYBA

8 kl.

   

1L

pradinė

15.00-16.30

PIEŠIMAS

10 kl.

   

16.45-18.15

LIPDYBA

8 kl.

   

2M

pradinė

     

18.30-20.00

LIPDYBA

8 kl.

16.15-17.45

PIEŠIMAS

12 kl.

 

2L

pradinė

     

14.30-16.00

TAPYBA

10 kl.

 

13.15-14.45

PIEŠIMAS

10 kl.

3M

pradinė

16.45-18.15

TAPYBA

10 kl.

 

15.00-16.30

PIEŠIMAS

13 kl.

14.30-16.00

ERDVINĖ

RAIŠKA

2 kl.

   

3L

pradinė

16.00-17.30

ERDVINĖ

RAIŠKA

8 kl.

 

16.45-18.15

PIEŠIMAS

13 kl.

15.30-17.00

TAPYBA

13 kl.

   

3O

pradinė

17.45-19.15

ERDVINĖ

RAIŠKA

8 kl.

16.00-17.30

TAPYBA

10 kl.

18.30-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

     

4M

pradinė

 

17.45-19.15

TAPYBA

10 kl.

 

16.30-18.00

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

15.15-16.45

PIEŠIMAS

13 kl.

 

4O

pradinė

 

16.40-18.10

ERDVINĖ

RAIŠKA

16 kl.

16.15-17.45

TAPYBA

12 kl.

18.10-19.40

PIEŠIMAS

10 kl.

   
1A  

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

16.00-17.00

DAILĖTYRA

5 kl.

17.15-19.15

TAPYBA

13 kl.

 

9.00-11.00

PIEŠIMAS

4 kl.

1B  

15.45-17.45

TAPYBA

13 kl.

 

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

11.15-13.15

PIEŠIMAS

4 kl.

1D

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

 

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

15.45-16.45

DAILĖTYRA

5 kl.

17.00-19.00

TAPYBA

13 kl.

1E

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

 

17.00-18.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.15-20.15

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-20.00

KERAMIKA

8 kl.

2A

16.00-18.00

PIEŠIMAS

13 kl.

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

12 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

16.15-18.15

SKULPTŪRA

2 kl.

 
2B

18.15-20.15

PIEŠIMAS

13 kl.

16.45-17.45

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl

 
2D

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

16.45-17.45

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

8 kl.

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

 

15.45-17.45

TAPYBA

16 kl.

2E

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

8 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

 

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl

3A

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

15.45-17.45

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

 

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

18.15-19.15

DAILĖTYRA

5 kl.

3B

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

 

17.00-18.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.15-20.15

PIEŠIMAS

4 kl.

4A

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

DAILĖTYRA
4B

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

DAILĖTYRA 

 

 

2E klasei DAILĖTYROS pamoka vyks pranešus mokytojai

 DAILĖTYRA – ketvirtoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko

STIKLAS – antradieniais 15.45-17.45

ANIMACIJA, GRAFIKA, PIEŠIMAS – antradieniais 18.00-20.00

DIZAINAS, FOTOGRAFIJA, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, KERAMIKA, TAPYBA – trečiadieniais 18.00-20.00

MENO PAŽINIMAS MIESTO ERDVĖSE
(I-II klasėms)

  
1A, 1B 1D, 1E 2A, 2B 2D, 2E
SAUSIO 22 D. SAUSIO 15 D.

SAUSIO 29 D.

SAUSIO 29 D.
VASARIO 5 D. VASARIO 5 D. VASARIO 12 D. VASARIO 26 D.
KOVO 12 D. KOVO 5 D. KOVO 26 D. KOVO 26 D.
BALANDŽIO 9 D. BALANDŽIO 2 D. BALANDŽIO 16 D. BALANDŽIO 30 D.
GEGUŽĖS 14 D. GEGUŽĖS 7 D. GEGUŽĖS 21 D. GEGUŽĖS 28 D.

Numatomas parodų lankymo tvarkaraštis 2021–2022 m. m. antrąjį pusmetį.

Kiekvienai klasei apie jai numatytą parodų šeštadienį bus primenama tą pačią savaitę, nurodant susitikimų vietą ir laiką