2021/2022 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENISŠEŠTADIENIS

1M

pradinė

14.30-16.00

PIEŠIMAS

15 kl.

  

15.00-16.30

LIPDYBA

8 kl.

  

1L

pradinė

15.00-16.30

PIEŠIMAS

10 kl.

  

16.45-18.15

LIPDYBA

8 kl.

  

2M

pradinė

   

18.30-20.00

LIPDYBA

8 kl.

16.15-17.45

PIEŠIMAS

12 kl.

 

2L

pradinė

   

14.30-16.00

TAPYBA

10 kl.

 

13.15-14.45

PIEŠIMAS

10 kl.

3M

pradinė

16.45-18.15

TAPYBA

10 kl.

 

15.00-16.30

PIEŠIMAS

13 kl.

14.30-16.00

ERDVINĖ

RAIŠKA

2 kl.

  

3L

pradinė

16.00-17.30

ERDVINĖ

RAIŠKA

8 kl.

 

16.45-18.15

PIEŠIMAS

13 kl.

15.30-17.00

TAPYBA

13 kl.

  

3O

pradinė

17.45-19.15

ERDVINĖ

RAIŠKA

8 kl.

16.00-17.30

TAPYBA

10 kl.

18.30-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

   

4M

pradinė

 

17.45-19.15

TAPYBA

10 kl.

 

18.00-19.30

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

15.15-16.45

PIEŠIMAS

13 kl.

 

4O

pradinė

 

16.15-17.45

ERDVINĖ

RAIŠKA

16 kl.

16.15-17.45

TAPYBA

12 kl.

18.00-19.30

PIEŠIMAS

15 kl.

  
1A 

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

16.00-17.00

DAILĖTYRA

5 kl.

17.15-19.15

TAPYBA

13 kl.

 

9.00-11.00

PIEŠIMAS

4 kl.

1B 

15.45-17.45

TAPYBA

13 kl.

 

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

11.15-13.15

PIEŠIMAS

4 kl.

1D

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

16 kl.

 

15.45-17.45

KERAMIKA

8 kl.

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

15.45-16.45

DAILĖTYRA

5 kl.

17.00-19.00

TAPYBA

13 kl.

1E

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

 

17.00-18.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.15-20.15

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-20.00

KERAMIKA

8 kl.

2A

16.00-18.00

PIEŠIMAS

13 kl.

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

12 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

16.15-18.15

SKULPTŪRA

2 kl.

 
2B

18.15-20.15

PIEŠIMAS

13 kl.

16.45-17.45

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl

 
2D

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

16.45-17.45

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

8 kl.

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

 

15.45-17.45

TAPYBA

16 kl.

2E

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

15.45-17.45

KOMPOZICIJA

8 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

 

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl

3A

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

15.45-17.45

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

 

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

18.15-19.15

DAILĖTYRA

5 kl.

3B

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

 

17.00-18.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.15-20.15

PIEŠIMAS

4 kl.

4A

15.45-17.45

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

15.45-17.45

TAPYBA

12 kl.

15.45-17.45

SKULPTŪRA

2 kl.

DAILĖTYRA
4B

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

DAILĖTYRA 

2E klasei DAILĖTYROS pamoka vyks pranešus mokytojai

 DAILĖTYRA – ketvirtoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko

STIKLAS – antradieniais 15.45-17.45

ANIMACIJA, GRAFIKA, PIEŠIMAS – antradieniais 18.00-20.00

DIZAINAS, FOTOGRAFIJA, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, KERAMIKA, TAPYBA – trečiadieniais 18.00-20.00