Į PRADINIO UGDYMO KURSO KLASES MOKINIAI PRIIMAMI BE STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ
Į PAGRINDINIO UGDYMO KURSO KLASES – TIK IŠLAIKĘ STOJAMĄJĮ EGZAMINĄ

 

7-10 metų vaikai priimami į neformalaus ugdymo kurso grupes
10-14 metų vaikai priimami į pradinio ugdymo kurso grupes
12-16 metų vaikai priimami į pagrindinio 4 metų ugdymo kurso grupes
16-18 metų vaikai priimami į pagrindinio 2 metų ugdymo kurso grupę
16-18 metų vaikai ir suaugę gali teikti prašymus mokytis atskirų dalykų (tapyba, grafika, skulptūra, piešimas, dizainas, keramika, stiklas, animacija, fotografija) studijas

 

NORINTYS MOKYTIS PATEIKIA PRAŠYMĄ

Galite užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu Forma 1

Galite atsispausdinti, užpildyti, pasirašyti, skenuoti arba fotografuoti ir atsiųsti e. paštu dailes.mokykla@gmail.com Forma 2

Atsakymą bei detalesnę informaciją dėl priėmimo ar egzaminų atsiųsime per kelias darbo dienas prašyme nurodytu e. pašto adresu

Jei neturite galimybės pateikti prašymo elektroniniu būdu, galite atnešti užpildytą Forma 2 į mokyklą

 

PRAŠYMAI PRIIMAMI

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14 iki 18 val.
Penktadieniais nuo 14 iki 17 val.

STOJAMIEJI EGZAMINAI Į 4 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO KURSO GRUPES VYKS

2024 METŲ GEGUŽĖS 28-31 DIENOMIS

Detalesnė su egzaminais susijusi informacija pateikusiems prašymus bus išsiųsta elektroniniu paštu

STOJAMOJO PIEŠIMO EGZAMINO KRITERIJAI

1. komponavimas lape
2. proporcijų skyrimas
3. tonų skyrimas
4. šviesotamos, apšvietimo supratimas
5. erdvinis mąstymas

PAVYZDŽIAI

STOJAMOJO TAPYBOS EGZAMINO KRITERIJAI

1. komponavimas lape
2. spalvų, atspalvių ir tonų perteikimas
3. paveikslo visuma

 

PAVYZDŽIAI