2022/2023 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS

2M

pradinė

15.20-16.50

PIEŠIMAS

10 kl.

     

15.20-16.50

LIPDYBA

8 kl.

 

2L

pradinė

16.55-18.25

PIEŠIMAS

10 kl.

     

16.25-17.55

TAPYBA

12 kl.

 

2O

pradinė

   

15.25-16.55

PIEŠIMAS

13 kl.

 

16.55-18.25

LIPDYBA

8 kl.

 

2P

pradinė

 

15.20-16.50

TAPYBA

10 kl.

   

18.30-20.00

LIPDYBA

8 kl.

 

3M

pradinė

15.20-16.50

PIEŠIMAS

13 kl.

   

16.30-18.00

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

 

13.05-14.35

TAPYBA

13 kl.

3L

pradinė

16.55-18.25

PIEŠIMAS

13 kl.

16.55-18.25

TAPYBA

10 kl.

 

18.05-19.35

ERDVINĖ

RAIŠKA

8 kl.

   

4M

pradinė

18.30-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

18.30-20.00

TAPYBA

10 kl.

   

16.25-17.55

ERDVINĖ

RAIŠKA

2 kl.

 
1A  

15.55-17.55

KERAMIKA

8 kl.

15.55-16.55

DAILĖTYRA

5 kl.

17.00-19.00

TAPYBA

13 kl.

 

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

16 kl.

9.00-11.00

PIEŠIMAS

4 kl.

1B

15.55-17.55

KERAMIKA

8 kl.

15.55-17.55

TAPYBA

13 kl.

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.05-19.05

DAILĖTYRA

5 kl.

   

11.05-13.05

PIEŠIMAS

4 kl.

1D

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

16 kl.

 

15.55-17.55

KERAMIKA

8 kl.

18.05-19.05

DAILĖTYRA

5 kl.

15.55-17.55

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

1E

18.00-20.00

KERAMIKA

8 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

17.00-18.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.05-20.05

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

 
2A  

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

12 kl.

15.55-17.55

PIEŠIMAS

4 kl.

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

2B

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

12 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

15.55-17.55

TAPYBA

16 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

 
2D

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

8 kl.

 

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

2E

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

 

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl.

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

15 kl.

18.05-20.05

PIEŠIMAS

4 kl.

3A

15.55-17.55

TAPYBA

12 kl.

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl.

15.55-17.55

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

 

15.55-17.55

PIEŠIMAS

13 kl.

18.05-19.05

DAILĖTYRA

5 kl.

3B  

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

3D

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

15.55-17.55

GRAFIKA

15 kl.

15.55-17.55

GRAFINIS

DIZAINAS

10 kl.

15.55-17.55

PIEŠIMAS

13 kl.

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

4A

15.55-17.55

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

15.55-17.55

TAPYBA

12 kl.

15.55-17.55

SKULPTŪRA

Pr.

DAILĖTYRA
4B

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

Pr.

DAILĖTYRA 

 

 DAILĖTYRA – ketvirtoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko

STIKLAS – antradieniais 15.55-17.55

ANIMACIJA, FOTOGRAFIJA, GRAFIKA, PIEŠIMAS – antradieniais 18.00-20.00

TAPYBA – trečiadieniais 15.55-17.55

DIZAINAS,, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, KERAMIKA – trečiadieniais 18.00-20.00