2022/2023 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS

2M

pradinė

15.20-16.50

PIEŠIMAS

10 kl.

     

15.20-16.50

LIPDYBA

8 kl.

 

2L

pradinė

16.55-18.25

PIEŠIMAS

10 kl.

     

16.25-17.55

TAPYBA

12 kl.

 

2O

pradinė

   

15.25-16.55

PIEŠIMAS

13 kl.

 

16.55-18.25

LIPDYBA

8 kl.

 

2P

pradinė

 

15.20-16.50

TAPYBA

10 kl.

   

18.30-20.00

LIPDYBA

8 kl.

 

3M

pradinė

15.20-16.50

PIEŠIMAS

13 kl.

   

16.30-18.00

ERDVINĖ

RAIŠKA

10 kl.

 

13.05-14.35

TAPYBA

13 kl.

3L

pradinė

16.55-18.25

PIEŠIMAS

13 kl.

16.55-18.25

TAPYBA

10 kl.

 

18.05-19.35

ERDVINĖ

RAIŠKA

8 kl.

   

4M

pradinė

18.30-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

18.30-20.00

TAPYBA

10 kl.

   

16.25-17.55

ERDVINĖ

RAIŠKA

2 kl.

 
1A  

15.55-17.55

KERAMIKA

8 kl.

15.55-16.55

DAILĖTYRA

5 kl.

17.00-19.00

TAPYBA

13 kl.

 

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

16 kl.

9.00-11.00

PIEŠIMAS

4 kl.

1B

15.55-17.55

KERAMIKA

8 kl.

15.55-17.55

TAPYBA

13 kl.

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.05-19.05

DAILĖTYRA

5 kl.

   

11.05-13.05

PIEŠIMAS

4 kl.

1D

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

16 kl.

 

15.55-17.55

KERAMIKA

8 kl.

18.05-19.05

DAILĖTYRA

5 kl.

15.55-17.55

PIEŠIMAS

4 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

1E

18.00-20.00

KERAMIKA

8 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

13 kl.

17.00-18.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.05-20.05

KOMPOZICIJA

16 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

 
2A  

15.55-17.55

KOMPOZICIJA

12 kl.

15.55-17.55

PIEŠIMAS

4 kl.

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

2B

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

12 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

15.55-17.55

TAPYBA

16 kl.

18.00-19.00

DAILĖTYRA

5 kl.

 
2D

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

8 kl.

 

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

16.00-18.00

PIEŠIMAS

4 kl.

2E

18.00-20.00

TAPYBA

16 kl.

 

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl.

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

KOMPOZICIJA

15 kl.

18.05-20.05

PIEŠIMAS

4 kl.

3A

15.55-17.55

TAPYBA

12 kl.

15.55-17.55

SKULPTŪRA

2 kl.

15.55-17.55

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

 

15.55-17.55

PIEŠIMAS

13 kl.

18.05-19.05

DAILĖTYRA

5 kl.

3B  

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

18.00-20.00

GRAFIKA/

GRAFINIS

DIZAINAS

15 kl./10 kl.

18.00-20.00

PIEŠIMAS

13 kl.

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

3D

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

15.55-17.55

GRAFIKA

15 kl.

15.55-17.55

GRAFINIS

DIZAINAS

10 kl.

15.55-17.55

PIEŠIMAS

13 kl.

16.55-17.55

DAILĖTYRA

5 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

2 kl.

4A

15.55-17.55

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

15.55-17.55

TAPYBA

12 kl.

15.55-17.55

SKULPTŪRA

Pr.

DAILĖTYRA
4B

18.00-20.00

PIEŠIMAS

4 kl.

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

KOMPOZICIJA

Pasirenkamieji

dalykai 

18.00-20.00

TAPYBA

12 kl.

18.00-20.00

SKULPTŪRA

Pr.

DAILĖTYRA 

 

 DAILĖTYRA – ketvirtoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO STUDIJA – visoms pagrindinėms klasėms pagal atskirą tvarkaraštį

KOMPOZICIJA – ketvirtų pagrindinių klasių mokiniams skirtingose klasėse ir skirtingu laiku, priklausomai nuo pasirinkto dalyko

STIKLAS – antradieniais 15.55-17.55

ANIMACIJA, FOTOGRAFIJA, GRAFIKA, PIEŠIMAS – antradieniais 18.00-20.00

TAPYBA – trečiadieniais 15.55-17.55

DIZAINAS,, INSTALIACIJA-SKULPTŪRA, KERAMIKA – trečiadieniais 18.00-20.00

 
MENO PAŽINIMAS MIESTO ERDVĖSE
(I-II klasėms)
Numatomas parodų lankymo tvarkaraštis 2022–2023 m. m.antrąjį pusmetį
 

1A, 1B 1D, 1E 2A, 2B 2D, 2E
SAUSIO 21 D. SAUSIO 14 D. SAUSIO 28 D. SAUSIO 28 D.
VASARIO 4 D. VASARIO 4 D.

VASARIO 11 D.

VASARIO 25 D.
KOVO 18 D. KOVO 4 D. KOVO 26 D. KOVO 26 D.
BALANDŽIO 8 D. BALANDŽIO 1 D. BALANDŽIO 20 D. BALANDŽIO 27 D.
GEGUŽĖS 13 D. GEGUŽĖS 6 D. GEGUŽĖS 20 D. GEGUŽĖS 27 D.
 
Kiekvienai klasei apie jai numatytą parodų šeštadienį bus primenama tą pačią savaitę, nurodant susitikimų vietą ir laiką
Šis grafikas  dėl įvairių  aplinkybių gali būti keičiamas. Prašome sekti informaciją e-paštuose ir TAMO dienyne